Mali Müşavirlik, İç Denetim, Şirket Kuruluşu, SMMM

Mali Müşavirlik Hizmetleri

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerimize, defter tutma,  SMMM, mali müşavirlik, outsource muhasebe ve raporlama hizmetleri verilmesi,  Vergi ve Sosyal Güvenlik mevzuatları uyarınca beyanname ve bildirimlerin hazırlanması, Türk Ticaret Kanunu ve Tek Düzen Hesap Planına uyumlu olacak şekilde finansal tabloların hazırlanması ve denetimi hizmetlerini sunmaktayız.

TNE SMMM Muhasebe Denetim ve Danışmanlık, İstanbul merkezli olarak yerli ve yabancı müşterilerimize, her biri kendi alanında uzmanlaşmış kadromuz ve tamamı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ruhsatına sahip ve çeşitli sektörlerde muhasebe,denetim ve finans alanında çalışmış yöneticilerimizle hizmet sunmaktayız.

İç denetim, mali müşavirlik, outsource muhasebe hizmetleri, şirket kuruluşu,ticaret sicil işlemleri, vergi danışmanlığı, start-up danışmanlığı, TEYDEB mali raporlarının hazırlanması gibi konular temel hizmet ve faaliyet alanlarımızdır. 

 

Mali Müşavirlik (SMMM) ve Muhasebe  Hizmetleri

Periyodik ve rutin muhasebe hizmetlerimizi danışmanlık çerçevesine bağlı kalarak katma değeri yüksek çalışmalar olarak müşterilerimize sunmaktayız.Sürekli değişen mevzuat ve artan rekabet ortamında ihtiyaçlarınıza uygun çözümleri üretmek konusunda iddialı hizmet üretmekteyiz.

Ekibimiz müşteri ihtiyaçları doğrultusunda mali müşavirlik hizmetlerini dışarıdan ya da yerinde sağlayarak, muhasebe sistemi kurma, muhasebe kayıtlarını kontrol etme ve ya kayıtları oluşturma, finansal tabloları ve kamu kuruluşlarına verilmesi gereken vergi beyannamelerini ve bildirgeleri oluşturmaktadır.

 

Kurumsal Risk Yönetimi, İç Kontrol ve İç Denetim

Sürekli olarak değişen iş çevresine ve risklerine karşı risk yönetimi, iç kontrol ve iç denetim işletme yönetimlerinin karar alma süreçlerinde yardımcı olma, mali sonuçların doğruluğuna ve yönetim tarafından alınan kararların uygulanmasının ve aksiyonların takibinde önemli yer tutmaktadır. İç Denetim nedir?

Kurumsallaşma yolunda ilerleyen müşterilerimize Kurumsal Risk Yönetimi ve iç kontrol sisteminin kurulması veya mevcut sistemin  revize edilmesi, iç denetimin dış kaynak veya eş kaynak şeklinde temini konusunda hizmet sunmaktayız. 

 

 

Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri

Müşterilerimizin karar alma ve mevcut alınmış karar ve uygulamalarını kontrol ederek, kritik öneme sahip Mali Danışmanlık,Vergi Danışmanlığı, Bordrolama ,UFRS Raporlama,Şirket Kuruluşu, Birleşme, Bölünme, Tür Değişikliği, Start Up Danışmanlığı gibi hizmetleri müşterilerimize sunmaktayız. 

 

 

Tamamen stratejik, kaliteli ve uygun maliyetli hizmetlerimiz için lütfen fiyat teklifi alınız.