Şirket Kuruluşu, Mali Müşavirlik, İç Denetim

Mali Müşavirlik Ve Muhasebe 

  • Defter Tutma Hizmeti 

Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na belirlenmiş kurallara göre ilgili defterlerin tasdik edilmesi ve Muhasebe Standartlarına uygun tutulması, 

  • Beyanname ve Bildirimlerin E Beyan Sistemi Üzerinden Gönderilmesi 

Maliye Bakanlığının E-Beyan sisteminde oluşturulan beyannamelerin ve diğer bildirimlerin gönderilmesi, 

  • Firmalarda Muhasebe Departmanlarının Kurulması Ve Outsource Hizmet Sağlanması 

Muhasebe sisteminin kurulması ve hesap planının oluşturulması, muhasebe işlemlerinin yürütülmesi ve resmi defterlerin tutulması, mali tabloların (mizan, gelir tablosu, bilanço vb.) hazırlanması, yılsonu kapanış işlemlerinin yapılması, denetim süreçlerde mali verilerin denetçilere sunulması, muhasebe ile ilgili diğer hizmetlerin outsource tedarik edilmesi, geçici süreli çalışan istihdamı ve mali işler departmanlarına dış destek temin edilmesi.