Şirket Kuruluşu, Mali Müşavirlik, İç Denetim

Danışmanlık Hizmetlerimiz

Vergi Hizmetleri 
• Vergi danışmanlığı hizmeti sunulması, 
• Transfer fiyatlandırması danışmanlığı, 
• Vergi mevzuatındaki değişiklik ve gelişmeler hakkında sirkülerlerin yayınlanması, 
• Kurumların vergi planlamasına destekte bulunulması,  
• Kurumlar için uluslararası vergi mevzuatı uygulamaları hakkında danışmanlık,  
• Vergi ve Ticaret Kanunları kapsamında şirket birleşme, devir, nevi değişikliği, bölünme ve tasfiye hizmetleri sunulması, 

SGK ve Bordro Hizmetlerimiz 

 • Personel bordroları hesaplamasının yapılması,  

 • Bordro hesaplamalarının müşteri talebi doğrultusunda raporlanması,  

 • Ücret bordrolarının müşteri talebi doğrultusunda kapalı zarfla iletilmesi,  

 • Ayrılan personelin kıdem, ihbar, yıllık ücretli izin hesaplamalarının yapılması,  

 • İşe giriş veya çıkış ile ilgili resmi evraklarının hazırlanması, 

 • Aylık SGK bildirgelerinin hazırlanması ve tahakkuklarının alınması, 

 • Her türlü bildirge ve formun hazırlanması, 

Tescil Hizmetlerimiz 

 • Şirket Kuruluş İşlemleri   

 • Genel Kurul İşlemleri,  

 • Birleşme, Bölünme, Tür Değişikliği ve Tasfiye işlemleri,  

 • Sermaye artırımı / Sermaye Azaltımı işlemleri,  

 • TTK uyarınca ilgili diğer tescil işlemleri 

Diğer Hizmetlerimiz

 • UFRS Raporlama

Ver​gi Usul Kanuna göre hazırlanmış Mali Tabloların Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) uygun hale getirilmesi.

 • Start Up Danışmanlığı

Start Up şirketin yatırım, büyüme, küçülme yönetimin karar almasında​, finansal projeksiyonlarının hazırlanmasında aktif olarak hizmetlerin sağlanması. Yarı zamanlı CFO hizmetimizle uygun maliyetli ve ihtiyaçlarınıza uygun bir danışmanlık hizmeti sunmaktayız.